Data-bassens Ydelser

Alle ydelser baseres på virksomhedens konkrete behov.
‌Overvejelser om hvordan det udførte arbejde vil påvirke virksomhedens udvikling, indtjening, konkurrencedygtighed mm. vil indgå i alle tilbud.

Mere tid....

... til jer for at gøre det, I er bedst til. 

‌Lad Data-bassen finde løsninger der sparer jer værdifuld tid til at koncentrere jer om jeres forretning....

Data administration

- Administration af kundedatabase
‌- Administration af produktdatabase
‌- Lagerstyring
‌- Opbygning af nye databaser
‌- Strukturering af eksisterende data
‌- Hjemmeside administration

Webshop og hjemmeside services

- Hjælp til opsætning af webshop
‌- Opdatering af webshop med varer
‌- Lagerstyring
‌- Opbygge produktdatabase
‌- Opdateringer af hjemmesiden
‌- Analyse af trafik og anbefalinger‌
‌- Justering og tilpasning af chatbot

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til at bruge virksomhedens eksisterende værktøj til at udføre opgaverne optimalt. Målet er at spare penge på nye software, lisenser, oplæringstid på ting, der ligger langt fra virksomhedens kerneforretning.

‌Eksempelvis kan hjælp med nye Excel skabeloner, oplæring af faste medarbejdere mm. være mere indbringende end nye, smarte, dyre programmer.

‌Data-bassen kan tilbyde oplæring af enkelte medarbejdere i virksomhedens digitale standardværktøj med kursusindhold efter behov

Digitalisering

Er virksomheden en typisk fysisk forretning?
‌Data-bassen kan hjælpe med at få øje på de digitale muligheder. 

‌Ofte kan en delvis digitalisering af de velkendte processer spare tid, mindske de administrative byrder, eller hjælpe en nødvendig dokumentation.

Data analyse og visualisering

Analysere virksomhedens allerede indsamlede data og præsentere dem i en letforståelig form, gerne i grafer eller billeder der kan hjælpe til at vælge den rigtige forretningsstrategi. 
‌Med en af de nye buzzwords vil man kalde det Business Intelligence (BI).

‌Selv den mest simple form for data analyse kan være stor hjælp til at tage de rigtige beslutninger i vigtige spørgsmål. Med et andet populært udtryk, hjælp til en datadreven beslutningsproces. 

Internet of Things (IoT)

Få din telefon til at brygge kaffe eller din bruser til at spille din yndlingsmusik... står måske ikke lige først i køen for at optimere jeres forretning. Men måske har I en digital produktionsstyring eller en ny smart digital løsning som I allerede bruger, eller planlægger at implementere for at arbejde smartere og få virksomheden til at skille sig ud. 

‌Ofte producerer digital technologi  masser af data. Og data er guld - hvis man kan bruge det rigtigt.

Hvad er jeres største udfordring?

Book et møde