Fortrolighed

Oktober 2020
Fortrolighedserklæring

Alt data tilhørende Data-bassens kunder forbliver i virksomheden og bliver behandlet med størst fortrolighed.

Data sikkerhed

Kundernes data bliver håndteret mindst i overensstemmelse med kundens egne regler og procedurer for data håndtering. I mangel på disse bestræber vi os på at beskytte kundernes data og informationer efter bedste evner med de tilgængelige sikkerhedsforanstaltninger.

Brug af data og information til egen markedsføring

I forbindelse med egen markedsføring kan det forkomme, at vi ønsker at bruge erfaringer, resultater, anbefalinger fra tidligere kunder. For hver af den slags brug af data og information vil der blive anmodet om virksomhedens samtykke med fuld aktindsigt.  

Deling af information

Data og information fra vores kunder bliver udelukkende brugt internt, og enhver form for deling af data og information med tredje part vil kun ske med data ejernes samtykke eller på deres anmodning